Baki Dou Manga


BAKI DOU; Baki-Dou; 刃牙道


Released:
2014
Author(s):
Itagaki Keisuke
Artist(s):
Itagaki Keisuke
Genre(s):
Action, Martial Arts, Shounen, Sports

The sequel of Hanma Baki Son of Ogre


Baki Dou Chapters


Volume 14 chapter 135 - 116

Volume 13 chapter 115 - 115

Volume 14 chapter 114 - 112

Volume 13 chapter 111 - 108

Volume 12 chapter 107 - 99

Volume 11 chapter 97 - 90

Volume 10 chapter 89 - 81

Volume 08 chapter 80 - 73

Volume 05 chapter 72 - 36

Volume 04 chapter 35 - 32

Volume 03 chapter 31 - 18

Volume 02 chapter 17 - 9

Volume 01 chapter 8 - 1

Status:
Ongoing
Rating:
Average 9.18/10 out of 17 total votes.


Terms & Policy | DMCA | Privacy Policy | Contact Us